03 Verlenging ligboxenstal

Aan de ene zijde zijn 28 ligboxen voor jongvee geplaatst en aan de andere zijde 52 ligboxen voor melkvee. Deze stal bevat een Air-light ventilatienok. Deze goed ventilerende en veel lichtdoorlatende nok is te verkrijgen in een breedte tot 6 meter en wordt in deze tijd veelvuldig toegepast.
verlenging-ligboxenstal-9528 verlenging-ligboxenstal-9527  verlenging-ligboxenstal-9535 verlenging-ligboxenstal-9544 verlenging-ligboxenstal-9531 verlenging-ligboxenstal-9540 verlenging-ligboxenstal-9545